خبر خوش
 
هم میهنان، یاران و عزیزان همراه و هم پیمان
 
همانطور که قول داده بودیم سایت "رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان" نو شد. هم اکنون با طراحی تازه در دسترس است.
طرح نو را به مشارکت می گذاریم واز شما دعوت می کنیم به آدرس زیر از آن دیدار کنید و نظرات انتقادی خود را برای ما ارسال دارید.
 
آدرس تماس با ما:  
jrk.2009.contact@gmail.com
 
به یاد داشته باشیم که این سایت در خدمت ایران و ایرانیان طرفدار آرادی، دموکراسی، استقلال، عدالت و عدالت اجتماعی، عدم تبعیض
بی هیچ علت و بهانه، جدائی کامل دین و دولت، حقوق بشر و تمامی پیمان های الحاقی آن وجمهوریت است. 
 
با احترام
فرهنگ قاسمی

شما تا ثانیه دیگر به سایت جدید منتقل خواهید شد.

 

اگر بطور خودکار به سایت جدید منتقل نشدید روی لینک زیر کلیک کنید
http://rangin-kaman.net